Jaké služby poskytujeme…..

ÚČETNICTVÍ (dříve podvojné účetnictví)

Povinnost vést účetnictví mají dle zákona o účetnictví subjekty zapsané v obchodním rejstříku – tzn. všechny právnické osoby a některé fyzické osoby. Pro tyto osoby nabízíme :

 • Kompletní zpracování účetnictví
 • Vedení veškerých účetních evidencí (pokladní knihy, knihy vydaných a přijatých faktur apod.)
 • Vedení evidence majetku (HIM, DHIM, apod.)
 • Vedení skladů
 • Saldokonto
 • Vystavování faktur (včetně vyhotovení upomínek)
 • Účtování zahraničních faktur (EU, třetí země)
 • účtování v cizích měnách
 • Evidence splátkových, leasingových, úvěrových smluv
 • Zpracování přiznání k DPH (včetně KH, SH)
 • Zpracování všech daňových přiznání ke kterým je klient registrován
 • Výkaz zisku a ztrát + Rozvaha
 • Měsíční přehledy
 • A jiné služby dle přání zákazníka

DAŇOVÁ EVIDENCE (dříve jednoduché účetnictví)

Povinnost vedení daňové evidence mají podnikající osoby které nevedou účetnictví. Většinou se to týká OSVČ jako jsou např. drobní živnostníci, řemeslníci, lékaři aj. Pro tyto osoby nabízíme :

 • Vedení daňové evidence
 • Pokladní kniha
 • Evidence přijatých a vydaných faktur
 • Vystavování faktur (včetně vyhotovení upomínek)
 • Peněžní deník
 • Přehled příjmů a výdajů
 • Přehled o majetku a závazcích
 • Párování úhrad přijatých i vydaných faktur
 • Zpracování přiznání k DPH (včetně KH, SH)
 • Zpracování roční uzávěrky
 • Zpracování daňového přiznání a přehledů na OSSZ (PSSZ) a ZP

MZDY A PERSONALISTIKA

Nabízíme veškeré služby týkající se mzdových a personálních povinností pokud máte zaměstnace.

 • Kompletní zpracování mezd
 • Přihlášky a odhlášky zaměstnanců i zaměstnavatelů
 • Vedení personální agendy
 • Výplatní pásky a výplatní listiny pro zaměstnance
 • Odvody na sociální a zdravotní pojištění včetně zasílání měsíčních přehledů
 • Odvody záloh z mezd na daň z příjmu ze závislé činnosti včetně ročního vyúčtování
 • Odvody daně vybírané srážkou včetně ročního vyúčtování
 • Zpracování ročního zúčtování pro zaměstnance
 • Vystavení Potvrzení o zdanitelných příjmech, Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), ELDP pro OSSZ (PSSZ)
 • Výpočet zákonného pojistného za zaměstnance
 • Zastupování na úřadech při kontrolách
 • A jiné služby v oblasti mezd a personalistiky

VEDENÍ SKLADŮ

V případě že potřebujete sledovat stav vašich zásob jak zboží tak materiálu, pak vám nabízíme :

 • Evidenci zboží a materiálu
 • Účtování zásob
 • Pohyby zásob
 • Zpracování inventur

ELEKTRONICKÁ ARCHIVACE

V současné době je většina dokladů předávána v elektronické podobě, proto nabízíme i tuto službu :

 • Elektronickou archivaci faktur (přijaté, vydané)
 • Elektronickou archivaci pokladních dokladů
 • Elektronickou archivaci ostatních dokumentů (smlouvy, leasing, atd)
 • Elektronickou archivaci personálních a mzdových dokumentů
 • Elektronickou archivaci jiných dokumentů dle přání zákazníka

OSTATNÍ SLUŽBY

V případě že potřebuje jen nějakou jednorázovou pomoc obraťte se na nás, protože nabízíme i další služby jako jsou například :

 • Zpracování daňových přiznání jednorázově (DPPO, DPFO, SD, DPH, atd.), včetně jejich podání na příslušný FU.
 • Zpracování přehledů jednorázově na OSSZ (PSSZ) a ZP, včetně jejich podání na příslušnou OSSZ a zdravotní pojišťovnu.
 • Zpracování výkazů jako např. Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha, jiné přehledy….
 • Zastupování na úřadech – včetně kontrol na FU, OSSZ, ZP
 • Zpracování podkladů pro úvěry, leasing, různé výkazy, přehledy a kalkulace.
 • Rekonstrukce účetnictví, přechod z daňové evidence na účetnictví
 • Účetní a daňové poradenství

A to vše k Vaší absolutní spokojenosti ……. Nebojte se na nás obrátit jsme tu pro Vás.