Agenda –  Pracovní náplň, souhrn administrativních prací.

Akceptace –  Přijetí souhlas  např.směnky nebo smlouvy.

Akcie –  Cenný papír majetkového charakteru,stvrzující vlastnictví podílu na základním kapitálu akciové společnosti, tj.držitel má právo akcionáře.

Agenda –  Pracovní náplň, souhrn administrativních prací.

Akceptace –  Přijetí souhlas  např.směnky nebo smlouvy.

Akcie –  Cenný papír majetkového charakteru,stvrzující vlastnictví podílu na základním kapitálu akciové společnosti, tj.držitel má právo akcionáře.

Agenda –  Pracovní náplň, souhrn administrativních prací.

Akceptace –  Přijetí souhlas  např.směnky nebo smlouvy.

Akcie –  Cenný papír majetkového charakteru,stvrzující vlastnictví podílu na základním kapitálu akciové společnosti, tj.držitel má právo akcionáře.

Agenda –  Pracovní náplň, souhrn administrativních prací.

Akceptace –  Přijetí souhlas  např.směnky nebo smlouvy.

Akcie –  Cenný papír majetkového charakteru,stvrzující vlastnictví podílu na základním kapitálu akciové společnosti, tj.držitel má právo akcionáře.

Agenda –  Pracovní náplň, souhrn administrativních prací.

Akceptace –  Přijetí souhlas  např.směnky nebo smlouvy.

Akcie –  Cenný papír majetkového charakteru,stvrzující vlastnictví podílu na základním kapitálu akciové společnosti, tj.držitel má právo akcionáře.